Splošni pogoji poslovanja spletnega mesta določajo pogoje nakupa ter prodaje blaga, ki jo izvaja podjetje Darko Moric s.p., Legen 102a, 2380 Slovenj Gradec. Splošni pogoji poslovanja spletne mesta mva-tisk.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in mednarodnimi kodeksi e-poslovanja. Spletno mesto mva-tisk.si je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in možnosti pridobitev ponudb storitev in izdelkov uporabnikom. Upravlja ga podjetje Darko Moric s.p.. Uporabnik je oseba, ki uporablja naš sistem mva-tisk.si. Spletno mesto in kupec urejata medsebojne obveznosti s pogoji v nadaljevanju. 

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletnega mesta mva-tisk.si, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in uporabnikom.


Osebna izkaznica

Ime podjetja: Darko Moric s.p.
Sedež podjetja: Legen 102a, 2380 Slovenj Gradec
E-poštni naslov: info@mva.si


Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

  • identiteto podjetja (ime in sedež podjetja),
  • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-poštni naslov),
  • bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
  • dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
  • pogoje dostave izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
  • vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
  • način plačila in dostave,
  • časovno veljavnost ponudbe,
  • rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka,
  • pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

 

Postopek nakupa

Uproavnik preko obrazca za pridobitev ponudbne odda poizvedbo pri čemer obiskoval tudi izjavlja, da je seznanjen in se strinja s pogoji poslovanja.

Po oddaji uporabnik po elektronski pošti v najkrajšem možnem času prejme neobvezujočo ponudbo/predračun in informacije glede plačila. Uporabnik

Ko ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost izdelkov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Prek elektronske pošte ponudnik kupca sproti obvešča o podatkih v zvezi z dobavo blaga. Če je dobavna doba zelo dolga in kupec ne želi čakati, lahko kupec to sporoči ponudniku, ki bo izdelek odstranil iz naročila in vrnil kupcu morebitna že vplačana sredstva.

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobave blaga, ki ga ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču.

Ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. Kupec za kupljeno blago prejme račun v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški in pojasnilom o pravici do odstopa od nakupa z vrnitvijo kupljenega izdelka, če je to potrebno in mogoče.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Naknadno podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ponudnik ne upošteva.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksni in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

 

Način plačila

Naročeno storitev/izdelke lahko uporabnik plača na naslednje načine:

– nakazilo na TRR,

– po povzetju.

 

Izdaja računa

Darko Moric kupcu pošlje račun v digitalni obliki na e-poštni naslov. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti prodajalca v 8. dneh od prejema. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov se ne upošteva.

 

Cene

Cene posameznih stortive/izdelkov so navedene v EUR in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV). Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vključujejo stroškov dostave, razen če je navedeno drugače. Cene se lahko dnevno spremenijo brez predhodnega obvestila.

V primeru, da je ob izdelku naveden napačen podatek o ceni, ponudnik ni dolžan izvesti naročila. V tem primeru bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa.

 

Dostava

Strošek dostaveje odvisen od velikosti pošiljke, strošek mora poravnati uporabnik.

Ponudnik bo blago dostavil v dogovorjenem roku.

Ponudnik pošlje izdelke v najkrajšem možnem času. 

Ponudnik si pridržuje pravico do daljšega dobavnega roka.

Ponudnik si pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil učinkoviteje. Ponudnik ni odgovoren za zamude s strani ponudnika poštnih storitev ali za poškodovanje embalaže. Kupec naj prejeto blago pregleda takoj in ob morebitnih poškodbah takoj kontaktira ponudnika poštnih storitev, kjer skupaj z naročnikom sestavijo zapisnik o poškodbi pošiljke.

 

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

V skladu s 43.č. členom Zakona o varstvu potrošnika (ZvPot) ima potrošnik pravico, da v štirinajstih (14) dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, z nedvoumno izjavo da odstopa od naročila/pogodbe (z imenom in datumom oddanega naročila), ne da bi moral navesti razlog za svojo odločitev. Informacijo o odstopu kupec sporoči na elektronski naslov info@mva-tisk.si.

Sporočilo je pravočasno, če je oddano v roku 14 dni pisno ali po elektronski pošti. Kupljene izdelke je treba vrniti trgovcu nemudoma oziroma najkasneje v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu kupoprodajne pogodbe, in sicer na na sedež podjetja Dejan Pantner s.p., Legen 101b, 2380 Slovenj Gradec s priporočeno pošiljko. Edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni kupca, je strošek vračila izdelkov.

Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži z vso priloženo dokumentacijo, razen če so izdelki uničeni, poškodovani, izgubljeni ali se je njihova količna zmanjšala, ne da bi za to bil kriv kupec. V primeru upravičene reklamacije ima kupec možnost izdelek zamenjati za enakega ali podobnega, ali se odločiti za vračilo kupnine.

Za vrnjene izdelke trgovec kupcu takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu vrne vplačani znesek. Trgovec vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Šteje se, da sta sporočilo o odstopu oz. izdelek poslana pravočasno, če je pošiljka oddana v roku.

Možnost odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema izdelka brez razloga velja le za potrošnike (fizične osebe).

Pri nakupu na daljavo lahko trgovec zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če trgovec sam ponudi, da sam prevzame vrnjeno blago.

Pri vračilu izdelkov je potrebno priložiti kopijo računa in obrazec za odstop od pogodbe, katerega prejmete iz e-poštnega naslova info@babymonitor.si.

Ponudnik ne odgovarja za morebitne poškodbe med dostavo.

Ponudnik ni dolžan sprejeti pošiljk z odkupnino.

 

Garancija

Posamezen izdelek deluje brezhibno le, če se kupec ravna v skladu s priloženimi navodili. V primeru, da izdelek ne deluje brezhibno, ponudnik jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali izdelave. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, ponudnik kupcu vrne kupnino.

Garancija ne velja v primeru okvar zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe, neupoštevanja navodil in okvar v primeru višje sile. Garancije ni mogoče uveljavljati tudi v primeru, da so okvare nastale zaradi posegov nepooblaščenih oseb. Garancija prav tako ne velja v primeru, da izdelek ni vzdrževan v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje.

Posledice vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije.

Garancijska doba traja 1 leto in začne teči z dnem izročitve blaga. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so plačljiva.


Odgovornost za stvarne napake

Ponudnik je dolžan kupcu izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Za stvarno napako gre, kadar izdelek nima lastnosti, ki omogočajo njegovo normalno rabo, kadar izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje in bi prodajalcu morala biti znana, kadar izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane, kadar se kupcu izroči izdelek, ki se z vzorcem ne ujema, izjema so le modeli, prikazani zaradi obvestil.

Kupec mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom in fotografijami le-te na lastne stroške obvestiti ponudnika v zakonsko določenem roku. Kupec mora prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.


Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno evropsko zakonodajo o varstvu potrošnikov. Spletna trgovina babymonitor.si po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže.

Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@mva-tisk.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Ponudnik  Dejan Pantner s.p. bo v 8 delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si spletna trgovina babymonitor.si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

V primeru sodnega reševanja sporov je pristojno sodišče po stalnem prebivališču potrošnika. Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med ponudnikom in potrošnikom velja in se uporablja slovensko pravo.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

 

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi ponudnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (v nadaljevanju: ZlsRPS).

V primeru, da kupec/potrošnik ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe, lahko tako v skladu z ZlsRPS vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja konkretnega potrošniškega spora prek evropske platforme za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Ponudnik v skladu z ZlsRPS objavlja tudi elektronsko povezavo na evropsko SRPS: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL.

Kupec se lahko odloči tudi za vložitev tožbe pri pristojnem sodišču po njegovem stalnem prebivališču.

 

Odveza odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega izdelka.

Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

 

Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov kupca. Poleg teh Pogojev poslovanja vas prosimo, da se seznanite tudi s Politiko zasebnosti, ki opredeljuje način zbiranja in uporabo vaših podatkov. Politika zasebnosti je dostopna preko naslednje povezave: https://mva-tisk.si/politika-zasebnosti/.

 

Kontakt

Če potrebujete kakršnekoli informacije ali pomoč se lahko obrnete na nas preko e-poštnega naslova info@mva-tisk.si

S spletnim mestom mva-tisk.si upravlja Darko Moric s.p.

Darko Moric s.p.

Slovenj Gradec, april 2023